Програма за защита на кожата

Програма за защита на кожата

Оптималната хигиена на ръцете се състои от три стъпки: грижа за ръцете преди и след работа, почистване на кожата и грижа за нея след работа.