Промивни разтвори за очи

Промивни разтвори за очи

Очите са един от най-важните сетивни органи! В случай на инцидент само няколко секунди могат да имат решаващо значение, дали ще се увреди зрението или бъде загубено изцяло.

Травми, причинени от чужди тела

По-голяма част от нараняванията на очите по време на работа се причинява от попадане на чужди тела като метални и дървени стърготини, прах и мръсотия. Степента на нараняване зависи от: скоростта на попадане на чуждото тяло, формата му. Бързото промиване на очите може да попречи на чуждото тяло да се задълбае и  приичини по-тежка травма.

Травми, причинени от химически вещества

Химическите вещества, които могат да попаднат в очите или в съприкосновение с кожата са твърди, течни и газообразни. Нараняванията, причинени от киселини или алкални вещества, разяждането и изгарянията започват веднага след като веществото влезе в контакт с очите. Степента на увреждане зависи от три фактора:

 • концентрация: при киселините и алкалните вещества степента на разяждане и изгаряне е голяма,
 • температура: високата температура ускорява и засилва процеса,
 • времетраене: с удължаване на съприкосновението се засилва степента на нараняване.

Затова е важно във всяко работно място, където има риск от наранявания на очите, съоръженията за промиване на очите да бъдат лесно приложими и постоянно  достъпни. За оптимална безопасност съоръженията за промиване на очите трябва да бъдат:

 • постоянно достъпни,
 • бързо приложими,
 • ефективни.

Трябва да промивате очите с лека и постоянна струя. Във всеки един случай се съветвайте с лекар, продължавайте промиването докато стигнете до болницата.

Plum промивен разтвор 200 мл

Plum промивен разтвор 200 мл

Практичен малък флакон от 0,2 л, съдържащ 0,9%-ов стерилен разтвор на натриев хлорид, с помощта на който лесно могат да бъдат отстранени попаднали в очите физически замърсявания. Снабден е с ергономичен накрайник, който точно приляга към очната орбита. Затваря се с предпазваща от прах капачка, а на етикета се намира подробно описание за начина на употреба. Препоръчва се за самостоятелно ползване към него може да закупите и придружаваща чанта за колан, но е годен и за зареждане на стенни стационарни апарати. Флаконът е с обозначение CE.

 • Срок на годност: 3 г.
 • Артикул: 4691
 • Опаковка: 10 x 200 мл
 • Времетраене: около 2 мин.
Plum промивен разтвор 500 ml

Plum промивен разтвор 500 ml

Флакон със съдържание на  0,9%-ов стерилен  разтвор на натриев хлорид.Снабден е с ергономичен накрайник, който точно приляга към очната орбита. Затваря се с предпазваща от прах капачка, а на етикета се намира подробно описание за начина на употреба. Флаконът може да се използва в комплект или самостоятелно. Флаконът е с обозначение СЕ.

 • Срок на годност: 3 г.
 • Артикул: 4604
 • Опаковка: 12 x 500 ml
 • Времетраене: около 5 мин.

 

pH Neutral 200 мл

pH Neutral 200 мл

Практичен малък флакон, съдържащ   4,9%-ов стерилен разтвор на фосфатен буфер, неутрализиращ повърхността на очите в случай на травми, нанесени от химически вещества. Флаконът е лесно преносим в специално проектирана за целта чанта за колан, кутия за спешна помощ или за инструменти. Може да се монтира и върху стенна конзола. Произведен е с ергономичен накрайник, прилягащ плътно до очната орбита. Затваря се с капачка против прах и е снабден с подробно описание за употреба. Флаконът е с обозначение СЕ.

 • Срок на годност: 3 г.
 • Артикул: 4752
 • Опаковка: 10 x 200 ml
 • Времетраене: около 2 мин.

 

pH Neutral 200 мл

pH Neutral 200 мл

Практичен малък флакон, съдържащ   4,9%-ов стерилен разтвор на фосфатен буфер, неутрализиращ повърхността на очите в случай на травми, нанесени от химически вещества. Флаконът е лесно преносим в специално проектирана за целта чанта за колан, кутия за спешна помощ или за инструменти. Може да се монтира и върху стенна конзола. Произведен е с ергономичен накрайник, прилягащ плътно до очната орбита. Затваря се с капачка против прах и е снабден с подробно описание за употреба. Флаконът е с обозначение СЕ.

 • Срок на годност: 3 г.
 • Артикул: 4746
 • Опаковка: 6 x 1000 ml
 • Времетраене: около 2 мин.

 

1000 ml – Разтвор за промиване „PLUM DUO”

1000 ml – Разтвор за промиване „PLUM DUO”

Стерилен разтвор NaCl – 0,9%. За промиване на попаднали чужди тела в очите (прах, искри, дървени стърготини и др.) За същевременно промиване на двете очи. Може да се използва за зареждане на СТАЦИОНАРНИЯ АПАРАТ „DUO”.

 • Срок на годност: 3 г.
 • Времетраене на промиване: ок. 5 мин.
 • Артикул: 4800
 • Опаковка: 6 x 1000 мл
500 ml „pH Neutral DUO”

500 ml „pH Neutral DUO”

Стерилен фосфатен буфер – 4,9 %. За неутрализиране на повечето киселини и основи. Може да се използва за зареждане на СТАЦИОНАРНИЯ АПАРАТ „DUO”.

 • Срок на годност: 3 г.
 • Време на промиване: ок. 5 мин.
 • Артикул: 4801
 • Опаковка: 6 x 500 мл

 

Plum стационарен апарат за 1 флакон

Plum стационарен апарат за 1 флакон

Стенен стационарен апарат с  1 x 500мл флакон с промивен разтвор Plum и отделно монтираща се пиктограма. Приложим в места, където е необходима спешна помощ, както и в по-малки и мобилни работни места.

 • Артикул: 4611
 • Опаковка: 1 бр
 • Времетраене: около 5 мин.
Plum стационарен апарат за 2 флакона

Plum стационарен апарат за 2 флакона

Стационарен апарат за бързо промиване на очите, който лесно се монтира в близодостъпно място. Апаратът е снабден с огледало и упътване, необходимо за бързо и професионално реагиране в случай на злополука. Не може да се използва в замърсени и прашни работни места.

 • Артикул: 4694
 • Опаковка: 1 бр
 • Времетраене: ок. 10 мин.
Plum стационарен апарат за 2 флакона

Plum стационарен апарат за 2 флакона

Обезпрашена, удароотпорна кутия  от полистирен. Съдържание: флакони 2 x 500мл промивен разтвор Plum. Препоръчва се за много прашни и замърсени, както и за мобилни работни места. От лицевата страна кутията е снабдена с пиктограма, а отвътре – с огледало. Адапторът се поръчва отделно.

 • Артикул: 4650
 • Опаковка: 1 бр
 • Времетраене: ок. 10 мин.<
pH Neutral стационарен апарат за промивен разтвор

pH Neutral стационарен апарат за промивен разтвор

Флакон 1 x 200 мл pH Neutral и 1x 500 мл в обезпрашена, удароотпорна кутия  от полистирен с огледало и пиктограма, пригодена за стенен монтаж. Препоръчва се в работни места, с опасност от злополуки с киселини, луги и механични наранявания. Адапторът се поръчва отделно.

 • Артикул: 4787
 • Опаковка: 1 бр
 • Времетраене: pH Neutral ок. 2 мин.; Plum промивен разтвор ок. 5 мин.
Plum Combibox DUO

Plum Combibox DUO

Комплект за стенен монтаж с пиктограма и огледало, което предпазва флаконите от прах. Подходящ преди всичко за прашни работни места с възможна опасност за очни травми от киселини или алкални вещества.

 • Съдържание: „pH Neutral DUO” 1 х 500 мл и разтвор „PLUM DUO” 1 х 1000 мл
 • Артикул: 4810
 • Опаковка: 1 брой
pH Neutral

pH Neutral

 • Артикул: 4741
 • Опаковка: 1 бр
Plum plug and heat

Plum Plug & Heat

 • Артикул:
 • Опаковка: 1 бр
Plum on the go

Plum ON-the-GO

Съдържание: флакони 3 x 500мл промивен разтвор Plum.

 • Артикул: 4620
 • Опаковка: 3 x 500мл
 • Времетраене: ок. 15 мин.<
wound and eye wash spray

Plum Wound and Eye Wash Spray

Стерилен разтвор NaCl – 0,9%.

 • Артикул: 4554
 • Опаковка: 12 x 250мл
 • Времетраене: ок. 15 мин.<