За нас

Чрез тясно сътрудничество с дерматолози, здравни центрове, специалисти по безопасност и трудова медицина, през годините сме разработили такава гама продукти, които съчетават изискванията за защита на кожата и висока степен на ефективност.

Plum A/S е семеен бизнес, чиито корени датират от 1860. Повече от 40 години се занимаваме със създаване на ефективни и удобни за потребителя решения за хигиена на ръцете в сферата на промишлеността. От 15 години насам водим развойна дейност за средствата за първа помощ, целта на която е постигане на по-голяма безопасност на работното място. Днес обслужваме широк кръг от потребители в областта на индустрията, занаятчийството и други институционни сфери. Качеството и опазването на околната среда са приоритет в процеса на производството. Внедрихме система за контролиране на качеството и разполагаме със сертификат ISO 14001.

Мисия и визия

Нашите най-важни задачи са:

 • да произвеждаме деликатни и в същото време ефективни продукти за хигиена на ръцете, задоволяващи нуждите на работните места,
 • да произвеждаме надеждни и ефикасни при първа помощ промивни разтвори за очи,
 • да се възползваме в търговски план от нашата главна компетенция,
 • да провеждаме развойна дейност, производство и търговия с качествени продукти.

 

Визия: Нека нашето име и лого бъдат асоциирани със здраве, чисти ръце и очи, безопасност, качество, иновация и надеждност!

 

Качество и опазване на околната среда

Управление на качеството е една от ключовите думи в стратегията на нашата фирма. Качеството и опазването на околната среда детерминират структурата на Plum A/S, документирайки всички нейни процеси и дейности, които директно или индиректно определят основите на нашите постижения: Качествени продукти и доволни клиенти!

Насоките за качество и опазване на околната среда имат за цел:

 • “Система за качество” – описание на мениджмънта за качество и опазване на околната среда на фирма Plum,
 • Квалифициране на професионалността и способността, свързани с процесите, влияещи върху качеството и опазването на околната среда,
 • Гаранция за перманентно повишаване на качеството и грижата за околната среда с отстраняване на погрешни анализи и въвеждане на превантивни санкции,
 • Спазване изискванията на клиентите и на формулировките на закона. Системата за управление на качеството е фундамент на фирма Plum при изпълнение на следните условия:
  • ISO 22716, Good Manufacturing Practice GMP (насоки за добра производствена практика (ДПП))
  • ISO 13485, медицинско оборудване – системи за качество на мениджмънта – регулаторни изисквания
  • ISO 9001, за управление на качеството – изисквания за качествен мениджмънт
  • ISIO 14001, сертификат за опазване на околната среда – указание за приложение
  • Plum е серитфициран съгласно ISO 9001, ISO 14001и ISO 13485.

Етикетът  “Лебед”

Етикетът “Лебед” е скандинавски екоетикет, който се поставя върху продукти, отговарящи на строгите изисквания за опазване на околната среда, като например: използвани суровини, преработка, функционалност, опаковка, приложение, а така също транспортиране и опаковка. Етикетът “Лебед” ни беше присъден за следните продукти:

 • Plum Soft – сензитивен течен сапун без цвят, аромат и консерванти
 • Nature – мек течен сапун, без цвят и аромат
 • Nature Hair & Body – деликатен течен сапун за коса и тяло, с лек аромат и без  цвят
 • Fresh – деликатен течен  сапун, леко парфюмиран, без цвят
 • Mild – изключително мек течен сапун,  без аромат и цвят.