Plum Assoren

Assoren

Assoren ipari tisztítószer

Assoren 

ASSOREN je jedinstven proizvod za čišćenje masti i ulja sa poda u fabrikama, radionama, garažama, skladištima. Efikasno i brzo uklanja najjače podloge ulja i masnoće. Testirano i dozvoljeno, može se pustiti u kanalizaciju, na biljke ili u prirodne vode. U manjoj koncentraciji pomaže u zaštiti okoliša.