Program za zaštitu kože

Program za zaštitu kože

Tri koraka optimalne higijene ruku: zaštita ruku pre i nakon posla, čišćenje i nega kože nakon posla.