Karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov

Naše Bezpečnostné listy sú vo všetkom v súlade so zákonom, slúži aj ako podklady pre popisy výrobkov uvedených na obaloch výrobkov.

OCHRANA POKOŽKY

OCHRANNÉ KRÉMY

 

ČISTIČE RÚK

 

OŠETRUJÚCE KRÉMY

 

DEZINFEKCIA RÚK

 

KRÉMOVÉ MYDLÁ

 

ČISTIACE UTIERKY

 

PRVÁ POMOC

OČNÉ SPRCHY

 

OSTATNÉ