O nás

Ako výsledok úzkej spolupráci s dermatológmi, zdravotnými centrami a poradcami pre bezpečnosť práce a zdravia sme počas týchto rokov vytvorili takú paletu výrobkov, ktorá vyhovuje predpisom pre ochranu pokožky a ich účinnosť má vysoké zaradenie.

Plum A/S je rodinným podnikom, korene ktorého siahajú až do rokov 1860. S hygienou rúk pre priemysel, s riešeniami, ktoré sú efektívne a optimálne pre používateľa sa zaoberáme už 40 rokov. Naša firma je v posledných 15 rokoch aktívna aj v oblasti produktov prvej pomoci, prostredníctvom ktorých je cieľom zabezpečenie bezpečných pracovných podmienok. Naše výrobky poskytujeme širokej škále používateľov v oblasti priemyslu, remeselníctva ako aj rôznym inštitúciám. Vysokú prioritu má kvalita a ochrana životného prostredia. Na prvom mieste stojí samozrejme vyhovovanie zákazníkom a partnerom. Zaviedli sme systém kvality, okrem toho disponujeme certifikátom ISO 14001.

Misia a vízia

Našimi najdôležitejšími úlohami sú:

 • Výroba takých produktov pre hygienu rúk, ktoré vyhovujú požiadavkám rôznych  pracovných prostredí, sú jemné, ale pritom aj efektívne
 • Výroba očných spŕch prvej pomoci, ktoré vyhovujú požiadavkám, sú bezpečné a efektívne
 • Odborné využívanie našej hlavnej kompetencie
 • Vývoj, výroba a distribúcia kvalitných výrobky

Nech názov a logo našej firmy znamená to isté ako zdravé, čisté ruky a oči, vysoká bezpečnosť a kvalita, ako aj novinky a dôveryhodnosť.

 

Kvalita a ochrana životného prostredia

Jedným z hlavných myšlienok našej firmy je systém manažérstva kvality. Tieto myšlienky sa stali vedúcimi líniami kvality a ochrany životného prostredia s tým cieľom, aby určili štruktúry, respektive aby pracovné procesy a metódy firmy Plum boli dokumentované. Tieto skutočnosti určujú – priamym alebo nepriamym spôsobom – základy nášho úspechu:  Kvalitný výrobok a spokojný zákazník! Vedúce línie kvality a ochrany životného prostredia nasledujú tieto ciele:

 • „Systém kvality” opis manažérstva kvality a ochrany životného prostredia firmy Plum

 • Určenie odbornej znalosti a spôsobilosti spojenej s procesmi, ktoré ovplyvňujú kvalitu a ochranu životného prostredia

 • Záruka na neustále zvyšovanie kvality a šetrenie životného prostredia odstránením chybných analýz a zavádzaním preventívnych sankcií

 • Plnenie záväzkov voči zákazníkom a zákonom predpísaných náležitostí

Systém manažérstva kvality predstavuje základy firmy Plum k splneniu nasledovných požiadaviek:

 • ISO 22716, Good Manufacturing Practice GMP (Kozmetiká. Pokyny pre správnu výrobnú prax)

 • ISO 13485, Zdravotnícke pomôcky – Systém manažérstva kvality – Požiadavky na splnenie predpisov

 • ISO 9001, Systém manažérstva kvality – Požiadavky manažérstva kvality

 • ISIO 14001, Enviromentálne manažérstvo – Požiadavky s pokynmi na použitie

 • Firma získala certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 13485.

 

Značka Severská labuť

Značka Severská labuť je najvyššou enviromentálnou ochrannou známkou pre severské krajiny, ktorú môžu získať iba také výrobky, ktoré spĺňajú prísne enviromentálne predpisy vzťahujúce sa napr. na suroviny, výrobu, funkcionalitu, technológiu balenia, ako aj na nakladanie s výrobkom a balenie.

Značku labuť dostali tieto výrobky z našej ponuky:

 • Plum Soft – jemné krémové mydlo bez farbiva, parfemácie a konzervačných látok
 • Nature – jemné krémové mydlo bez farbiva a parfemácie
 • Nature Hair & Body – jemný sprchovací gel a šampón bez farbiva, s miernou parfemáciou
 • Fresh – jemné krémové mydlo bez farbiva s miernou parfemáciou
 • Mild – extra jemné krémové mydlo bez farbiva a parfemácie

 

Sme aktívnymi členmi:

SPT: Obchodná organizácia dodávateľov mydiel, parfémov a toaletných výrobkov. Ako členovia spolupracujeme pri tvorbe zákonov pre výrobu kozmetík. Táto spolupráca má veľký vplyv na naše skúsenosti a výrobu. BHV: Registrovaná organizácia pre ochranu pokožky v Nemecku BPA: Ako členovia pracujeme pre optimalizovanie bezpečnostných noriem pracovísk a pre ich ukotvenie.