Ochrana pokožky

Ochrana pokožky

Optimálna hygiena rúk pozostáva z troch bodov: ochrana pokožky pred prácou a po nej, čistenie rúk, starostlivosť o pokožku po práci. Na základe tohto plánu na ochranu pokožky si môžete z našej palety výrobkov jednoducho vybrať prípravok odporúčaný pre jednotlivé použitia resp. situácie. Plán obsahuje odvetvia, ktorých sa týka, ako napr. priemysel, potravinárstvo a zdravotníctvo. Radi poskytneme osobné poradenstvo aj Vám priamo na Vašom pracovisku!